Bildnummer: D164 Kategori: Bebyggelse Ort: Borgåsund
Plats: Tid: Fotograf:
Motivbeskrivning: Lindbergs affär. Fr o m 1998 Ludvigs Musik. Huset t.v. är Strömsholmstvätten.
Åter till bildvalen.  
Vi tar tacksamt emot kompletterande upplysningar i texten.   info@kolbacksbygden.se