Bildnummer: D168 Kategori: Bebyggelse Ort: Sörstafors
Plats: Prästgården Tid: 1930 Fotograf: Nya Fotografiatelieren, Västerås
Gamla Prästgården
Åter till bildvalen.  
Vi tar tacksamt emot kompletterande upplysningar i texten.   info@kolbacksbygden.se