Bildnummer: D173 Kategori: Bebyggelse Ort: Mölntorp
Plats: Tid: 1911 Fotograf:
Motivbeskrivning: Vy från Mölntorp.
Åter till bildvalen.  
Vi tar tacksamt emot kompletterande upplysningar i texten.   info@kolbacksbygden.se