Bildnummer: D174 Kategori: Bebyggelse Ort: Mölntorp
Plats: Holmen Tid: 1885 Fotograf:
Motivbeskrivning: Arbetarbostad
Åter till bildvalen.  
Vi tar tacksamt emot kompletterande upplysningar i texten.   info@kolbacksbygden.se