Bildnummer: D208 Kategori: Bebyggelse Ort: Kolbäck
Plats: F.d. Gjuterivägen 2 Tid: Fotograf:
Motivbeskrivning: Emil Anderssons lager
Nuvarande Kolbäcks Järn och Färghandel. Då bilden togs var det lager till Emil Anderssons speceriaffär. Övre våningen bostad och frisersalong, Sylvie Sjöström. Nuvarande adress är Stationsgatan 14.
Åter till bildvalen.  
Vi tar tacksamt emot kompletterande upplysningar i texten.   info@kolbacksbygden.se