Bildnummer: E102 Kategori: Bebyggelse Ort: Kolbäck
Plats: Östra Åvägen Tid: Fotograf:
Motivbeskrivning: Fotograferat från vänstra sidan av ån. Villorna ligger efter nuvarande Östra Åvägen 15 - 13 - 11. Mellan hus 15 och 13 syns före detta Engströms Verkstad. Mellan 13 och 11 syns lite av Hilmer Anderssons hus samt bankhuset och längst till höger lite av Emil Anderssons Speceriaffär och järnvägshuset som låg där Centrumhuset Stationsgatan 12 nu ligger.
Åter till bildvalen.  
Vi tar tacksamt emot kompletterande upplysningar i texten.   info@kolbacksbygden.se