Bildnummer: E112 Kategori: Bebyggelse Ort: Kolbäck
Plats: Kolbäck Tid: I början av juli 1958 Fotograf:
Motivbeskrivning: Översvämning i viadukten.
Åter till bildvalen.  
Vi tar tacksamt emot kompletterande upplysningar i texten.   info@kolbacksbygden.se