Bildnummer: E123 Kategori: Bebyggelse Ort: Kolbäck
Plats: Skälbyåsen Tid: Fotograf: Rune Larsson
Motivbeskrivning: Sommarhem. Låg på åsen vid Skälby, alldeles söder om den kraftledning som ännu finns men åsen är borta, där är nu en insjö. SGU Sveriges Godtemplares Ungdomsförbund tillhörde IOGT.
Åter till bildvalen.  
Vi tar tacksamt emot kompletterande upplysningar i texten.   info@kolbacksbygden.se