Bildnummer: E149 Kategori: Bebyggelse Ort: Kolbäck
Plats: Tingshusgatan Tid: 1930-tal Fotograf:
Motivbeskrivning: Vy från å-sidan
Fr. v.:Stenvillan, Natanael Hult, Kassör Eriksson, Adam Hult.
Åter till bildvalen.  
Vi tar tacksamt emot kompletterande upplysningar i texten.   info@kolbacksbygden.se