Bildnummer: E175 Kategori: Bebyggelse Ort: Kolbäck
Plats: Kolbäck Tid: 1960-tal Fotograf:
Motivbeskrivning: Stationsgatan med Gulfmacken och Taxistation.
Åter till bildvalen.  
Vi tar tacksamt emot kompletterande upplysningar i texten.   info@kolbacksbygden.se