Bildnummer: E176 Kategori: Bebyggelse Ort: Kolbäck
Plats: Kolbäck Tid: 1950-tal Fotograf:
Motivbeskrivning: Vy över Stationsgatan med Gulfmacken till höger och Konsum till vänster. Även skyddsrum.
Åter till bildvalen.  
Vi tar tacksamt emot kompletterande upplysningar i texten.   info@kolbacksbygden.se