Bildnummer: E177 Kategori: Bebyggelse Ort: Kolbäck
Plats: Kolbäck Tid: 1950-tal Fotograf:
Motivbeskrivning: Stationsgatan med Gulfmacken, tvättstugan och korvkiosken fotograferad från huset Stationsgatan 8
Åter till bildvalen.  
Vi tar tacksamt emot kompletterande upplysningar i texten.   info@kolbacksbygden.se