Bildnummer: E180 Kategori: Bebyggelse Ort: Kolbäck
Plats: Vänsta Tid: 1940-tal Fotograf:
Motivbeskrivning: Statvänsta.
Huset tjänade som bostäder till anställda i Kyrkbyn.
Åter till bildvalen.  
Vi tar tacksamt emot kompletterande upplysningar i texten.   info@kolbacksbygden.se