Bildnummer: E33 Kategori: Bebyggelse Ort: Borgåsund
Plats: Torget Tid: Fotograf:
Motivbeskrivning: Huset till vänster är "Bläckhornet". Ägare familjen Eriksson och i flera generationer.Det lilla huset användes som sommarnöje av familjen Erikssons släktingar. Det stora huset är pensionat Mälarviken, där det ordnades dans. Huset till höger ägdes av familjen Hane, beboddes av sonen Ludvig Hane.
Åter till bildvalen.  
Vi tar tacksamt emot kompletterande upplysningar i texten.   info@kolbacksbygden.se