Bildnummer: E354 Kategori: Bebyggelse Ort: Kolbäck
Plats: Vallbygatan Tid: 1950 Fotograf: Karin Wallin
Motivbeskrivning: I bakgrunden Åhmans fotoateljé. Kortet taget från korsningen Skomakarväg. och Vallbygat. åt väster.
Åter till bildvalen.  
Vi tar tacksamt emot kompletterande upplysningar i texten.   info@kolbacksbygden.se