Bildnummer: E400 Kategori: Bebyggelse Ort: Kolbäck
Plats: Kolbäcks kyrka Tid: Början av 1900-talet Fotograf:
Motivbeskrivning: Interiör från Kolbäcks kyrka
Åter till bildvalen.  
Vi tar tacksamt emot kompletterande upplysningar i texten.   info@kolbacksbygden.se