Bildnummer: E454 Kategori: Bebyggelse Ort: Kolbäck
Plats: Flygfoto över Kolbäck Tid: Senare 1930-tal Fotograf: Lilljeqvist
Motivbeskrivning: Vy mot nordost. Cementgjuteriet till vänster i bilden
Åter till bildvalen.  
Vi tar tacksamt emot kompletterande upplysningar i texten.   info@kolbacksbygden.se