Bildnummer: E73 Kategori: Bebyggelse Ort: Kolbäck
Plats: Kyrkskolan Tid: 1930-tal Fotograf:
Motivbeskrivning: Skolhus
Åter till bildvalen.  
Vi tar tacksamt emot kompletterande upplysningar i texten.   info@kolbacksbygden.se