Bildnummer: E90 Kategori: Bebyggelse Ort: Kolbäck
Plats: Kolbäck Tid: Före 1936 Fotograf:
Motivbeskrivning: Flygfoto över Kolbäck. Herrevads Gård i förgrunden.
Åter till bildvalen.  
Vi tar tacksamt emot kompletterande upplysningar i texten.   info@kolbacksbygden.se