Bildnummer: G113 Kategori: Bebyggelse Ort: Kolbäck
Plats: Eriksgatan Tid: Fotograf:
Motivbeskrivning: Vy över kyrkbyområdet troligen fotograferat från kyrktornet. Vid bron ligger den s.k. brännvinsladan och närmare ån Anders Ols stuga. Vägen är Eriksgatan som den heter även i dag.
Åter till bildvalen.  
Vi tar tacksamt emot kompletterande upplysningar i texten.   info@kolbacksbygden.se