Bildnummer: G114 Kategori: Bebyggelse Ort: Kolbäck
Plats: Kyrkan Tid: Fotograf:
Motivbeskrivning: Komministergården låg bakom kyrkan. Revs på 1950 talet.
Åter till bildvalen.  
Vi tar tacksamt emot kompletterande upplysningar i texten.   info@kolbacksbygden.se