Bildnummer: G115 Kategori: Bebyggelse Ort: Kolbäck
Plats: Kyrkan Tid: Fotograf:
Motivbeskrivning: Flygfoto över Kolbäcks kyrka. Till höger syns Klockargården numera rivet. Endast den s.k. tiondeboden finns kvar, det är uthuset längst ner vid stämpeln.
Åter till bildvalen.  
Vi tar tacksamt emot kompletterande upplysningar i texten.   info@kolbacksbygden.se