Bildnummer: G116 Kategori: Bebyggelse Ort: Kolbäck
Plats: Kolbäck Tid: 15 april 2003 Fotograf:
Motivbeskrivning: Flygfoto över Kolbäck
Åter till bildvalen.  
Vi tar tacksamt emot kompletterande upplysningar i texten.   info@kolbacksbygden.se