Bildnummer: G128 Kategori: Bebyggelse Ort: Säby
Plats: Säby By Tid: Omkring 1910 Fotograf:
Motivbeskrivning: Jordbruksfastigheten Säby By
Åter till bildvalen.  
Vi tar tacksamt emot kompletterande upplysningar i texten.   info@kolbacksbygden.se