Bildnummer: G141 Kategori: Bebyggelse Ort: Mölntorp
Plats: Mölntorps Gård Tid: 1869 Fotograf:
Motivbeskrivning: Vid bryggan i ån ligger i dag 2009 företaget Intra, f d Mölntorps Verkstäder.
Åter till bildvalen.  
Vi tar tacksamt emot kompletterande upplysningar i texten.   info@kolbacksbygden.se