Bildnummer: G143 Kategori: Bebyggelse Ort: Mölntorp
Plats: Westerqwarn Tid: 1920 Fotograf:
Motivbeskrivning: Vy från Mjölnarbostaden vid Westerqwarn
Åter till bildvalen.  
Vi tar tacksamt emot kompletterande upplysningar i texten.   info@kolbacksbygden.se