Bildnummer: G145 Kategori: Bebyggelse Ort: Kolbäck
Plats: Kolbäck Tid: 1920-talet Fotograf:
Motivbeskrivning: Adam Hults fastighet, tingshuset och tingshusets vaktmästarbostad däremellan
Åter till bildvalen.  
Vi tar tacksamt emot kompletterande upplysningar i texten.   info@kolbacksbygden.se