Bildnummer: G146 Kategori: Bebyggelse Ort: Mölntorp
Plats: Mölntorps Gård Tid: Mitten 1900 Fotograf:
Motivbeskrivning: Mölntorps Gård, huvudbyggnaden. Ägare släkten von Unge.
Åter till bildvalen.  
Vi tar tacksamt emot kompletterande upplysningar i texten.   info@kolbacksbygden.se