Bildnummer: G147 Kategori: Bebyggelse Ort: Säby
Plats: Säby Prästgård Tid: Mitten 1900-talet Fotograf:
Motivbeskrivning: Säby prästgård
Åter till bildvalen.  
Vi tar tacksamt emot kompletterande upplysningar i texten.   info@kolbacksbygden.se