Bildnummer: G149 Kategori: Bebyggelse Ort: Säby
Plats: Lilla Säby Tid: Tidigt 1900-tal Fotograf:
Motivbeskrivning: Vy över Lilla Säby Gård
Åter till bildvalen.  
Vi tar tacksamt emot kompletterande upplysningar i texten.   info@kolbacksbygden.se