Bildnummer: G169 Kategori: Bebyggelse Ort: Kolbäck
Plats: Kaplansgården Tid: 1940-tal Fotograf:
Motivbeskrivning: Kaplansgården.
Invid gamla komministergården öster om kyrkan vid Kolbäcken låg Kaplansgården som användes som bostad.
Senare uthyrdes gården till Unga Örnar.
Åter till bildvalen.  
Vi tar tacksamt emot kompletterande upplysningar i texten.   info@kolbacksbygden.se