Bildnummer: G204 Kategori: Bebyggelse Ort: Kolbäck
Plats: Kolbäck Tid: juni 1990 Fotograf: Rune Larsson
Motivbeskrivning: I juni 1990 startade bygget av kvarteret Åbrinken på tomten där Emil Anderssons affär legat.
Åbrinken är Kolbäcks enda seniorboende.
Åter till bildvalen.  
Vi tar tacksamt emot kompletterande upplysningar i texten.   info@kolbacksbygden.se