Bildnummer: G257 Kategori: Bebyggelse Ort: Kolbäck
Plats: Västra Kolbäck Tid: 1995 Fotograf: Rune Larsson
Motivbeskrivning: Bron över Köpingsvägen och järnvägen vid kyrkan började byggas 1995.
Åter till bildvalen.  
Vi tar tacksamt emot kompletterande upplysningar i texten.   info@kolbacksbygden.se