Bildnummer: G264 Kategori: Bebyggelse Ort: Kolbäck
Plats: Vänsta Tid: 1998 Fotograf: Rune Larsson
Motivbeskrivning: Vänsta Gård
Åter till bildvalen.  
Vi tar tacksamt emot kompletterande upplysningar i texten.   info@kolbacksbygden.se