Bildnummer: G265 Kategori: Bebyggelse Ort: Kolbäck
Plats: Västra Kolbäck Tid: 1998 Fotograf: Kune Larsson
Motivbeskrivning: Bron över Köpingsvägen och järnvägen vid kyrkan började byggas 1995.
Åter till bildvalen.  
Vi tar tacksamt emot kompletterande upplysningar i texten.   info@kolbacksbygden.se