Bildnummer: G287 Kategori: Bebyggelse Ort: Kolbäck
Plats: Stationsgatan Tid: 1925 Fotograf: Eskilstuna Fotografiska
Motivbeskrivning: Annero, Svensborg, Fridnäs och Banvaktarstugan 856
  Åter till bildvalen.  
Vi tar tacksamt emot kompletterande upplysningar i texten.   info@kolbacksbygden.se