Bildnummer: G29 Kategori: Bebyggelse Ort: Kolbäck
Plats: Mölntorp Tid: 1955 Fotograf:
Motivbeskrivning: Mjölnargården Västerkvarn.
Åter till bildvalen.  
Vi tar tacksamt emot kompletterande upplysningar i texten.   info@kolbacksbygden.se