Bildnummer: G290 Kategori: Bebyggelse Ort: Kolbäck
Plats: Herrevadsudde Tid: 1921 Fotograf:
Motivbeskrivning: Den 1 juli 1920 köpte förmannen och telereparatören Anders August Johansson,
Herrevadsudde No 24.
Nybygget, med adress Villagatan 13, blev klart 1921. August med familj på gårdsplanen.
Hans tjänstemotorcykel, en HD med sidovagn, skymtar på gårdsplanen.
August som avgick med pension från Telegrafverket 1943 bodde kvar på Herrevad till sin död 1973.
Han dekorerades med den kungliga medaljen NOR för Nit och Redlighet i Rikets tjänst.
  Åter till bildvalen. Nedtecknat av sonsonen
Hans Hidefjäll.
Vi tar tacksamt emot kompletterande upplysningar i texten.   info@kolbacksbygden.se