Plankarta på PDF fil
Bildnummer: G291 Kategori: Bebyggelse Ort: Strömsholm
Plats: Borgåsund Tid: 1892 Fotograf:
Motivbeskrivning: Plankarta över Borgåsund.
  Åter till bildvalen.  
Vi tar tacksamt emot kompletterande upplysningar i texten.   info@kolbacksbygden.se