Bildnummer: G32 Kategori: Bebyggelse Ort: Kolbäck
Plats: Nybro Tid: Fotograf:
Motivbeskrivning: Nybro och lanthandlar Kärrström
Åter till bildvalen.  
Vi tar tacksamt emot kompletterande upplysningar i texten.