Bildnummer: G338 Kategori: Bebyggelse Ort: Strömsholm
Plats: Stuteriet hållplats Tid: Fotograf:
Motivbeskrivning: Mellanskolan
  Till bildregistret.  
Vi tar tacksamt emot kompletterande upplysningar i texten.   info@kolbacksbygden.se