Bildnummer: G339 Kategori: Bebyggelse Ort: Strömsholm
Plats: Borgåsund Tid: Fotograf:
Motivbeskrivning: Kvarteret Sundbacken. Vy från torget mot Apotekarbacken
  Till bildregistret.  
Vi tar tacksamt emot kompletterande upplysningar i texten.   info@kolbacksbygden.se