Bildnummer: G341 Kategori: Bebyggelse Ort: Strömsholm
Plats: Borgåsund Tid: Fotograf:
Motivbeskrivning: Apotekarbacken mot Torget
  Till bildregistret.  
Vi tar tacksamt emot kompletterande upplysningar i texten.   info@kolbacksbygden.se