Bildnummer: G344 Kategori: Bebyggelse Ort: Strömsholm
Plats: Tid: 1902 Fotograf:
Motivbeskrivning: Huset uppfördes 1902 eller 1903 som bostad åt ridskolans chef. Timret som användes var återvunnet från sjukhusbyggnaderna vid Utnäs löt.
  Till bildregistret.  
Vi tar tacksamt emot kompletterande upplysningar i texten.   info@kolbacksbygden.se