Bildnummer: G346 Kategori: Bebyggelse Ort: Kvicksund
Plats: Mälaren Tid: 1912-08-01 Fotograf:
Motivbeskrivning: Vy mot norr och Kvicksunds gamla värdshus som byggdes 1901 av en grosshandlare från Stocholm vid namn Erik Olsson.
  Till bildregistret.  
Vi tar tacksamt emot kompletterande upplysningar i texten.   info@kolbacksbygden.se