Bildnummer: G347 Kategori: Bebyggelse Ort: Strömsholm
Plats: Slottet Tid: Fotograf:
Motivbeskrivning: Utsikt med badhuset från Slottet
  Till bildregistret.  
Vi tar tacksamt emot kompletterande upplysningar i texten.   info@kolbacksbygden.se