Bildnummer: G348 Kategori: Bebyggelse Ort: Kvicksund
Plats: Kvicksund Tid: Fotograf:
Motivbeskrivning: Kvicksunds gamla värdshus. Byggdes 1901 av en grosshandlare från Stocholm vid namn
Erik Olsson.
  Till bildregistret.  
Vi tar tacksamt emot kompletterande upplysningar i texten.   info@kolbacksbygden.se