Bildnummer: G359 Kategori: Bebyggelse Ort: Mölntorp
Plats: Kvarnfors Tid: Tidigt 1900-tal Fotograf:
Motivbeskrivning: Vy från norr
  Till bildregistret.  
Vi tar tacksamt emot kompletterande upplysningar i texten.   info@kolbacksbygden.se