Bildnummer: G364 Kategori: Bebyggelse Ort: Strömsholm
Plats: Stallplan Tid: 1954 Fotograf:
Motivbeskrivning: Gamla konsum, nuvarande Statens fastighetsverks kontor och bastu.
Ragnhild Andersson och Bengt Mattsson
  Till bildregistret.  
Vi tar tacksamt emot kompletterande upplysningar i texten.   info@kolbacksbygden.se