Bildnummer: G386 Kategori: Bebyggelse Ort: Kolbäck
Plats: Bärsta Tid: Tidigt 1900-tal Fotograf:
Motivbeskrivning: Bärsta Norrgården. Uppfördes 1902. Byggnaderna till vänster bagarstugan och timmerboden
  Till bildregistret.  
Vi tar tacksamt emot kompletterande upplysningar i texten.   info@kolbacksbygden.se